Valiokunnat ja työryhmät

Jalkineryhmä

Käsittelee jalkineiden tuontiin, kauppaan ja kuluttajakysymyksiin liittyviä aiheita ja tekee esityksiä yhteisiksi toimiksi.

Turvaryhmä

Seuraa vaate- ja jalkinekaupan hävikintorjuntaan ja myymäläturvallisuuteen liittyviä asioita ja antaa ohjeita ja suosituksia yrityksille sekä järjestää koulutustilaisuuksia kauppakeskuksissa.

Vaatevaliokunta

Käsittelee ja valmistelee vaatekaupan ja tuonnin kannalta relevantteja asioita ja kehittää jäsenyrityksille suunnattua koulutusta.

Ympäristovaliokunta

Seuraa alan lainsäädännön kehitystä ja vaikutusta alan yrityksien toimintaa ja kauppaan. Valiokunta valmistelee mm. tuoteturvallisuuteen, elinkaareen, jätteisiin, kemikaaleihin jne. Yhteisiä hankkeita sekä seuraa säädösvalmistelua.

Vastuullisuusryhmä

Alan vastuullisuus kokonaisuutena,  alan best practices, vuoropuhelu sidosryhmien kanssa jne.

Kokousaikataulun saat pyydettäessä yhdistyksen toimistosta.

Osoitetiedot

  • Käyntiosoite:
    Mannerheimintie 76 A 5 krs.
    00250 HELSINKI
  • Postiosoite:
    PL 150, 00251 HELSINKI

Yhteystiedot

  • Puhelin: (09) 43156 141

Turvatieto